Rahoituksen hakeminen


Rahoitus- ja tuotekehitystukea voivat hakea kaikki Rautalammilla toimivat tai Rautalammille perusteilla olevat yritykset. Myönnettävän rahoituksen enimmäismäärä on 35 000 euroa.

Rahoitushakemukseen tulee liittää aloittavan yrityksen osalta liiketoimintasuunnitelma ja jo toimivan yrityksen osalta kahden viimeisen tilikauden tilinpäätöstiedot sekä selvitys pääoman tarpeesta.

Hakemuskaavakkeita saa Rautalammin kunnanvirastolta, Rautalammin Osuuspankista, sekä Savon Lähivakuutusyhdistyksestä.
Rahoitushakemuksen voi myös ladata ja tulostaa allaolevasta linkistä.

Rahoitushakemus Rautalammin Kehitys Oy:lle (adobe acrobat)